Live chat

Er is een chatfunctie voorzien, maar door gebrek aan middelen en tijd (dit is een niet gesubsidieerd vrijwillgersproject) wordt de chatfunctie niet permanent bediend. Indien u contact wil opnemen met de verantwoordelijke van deze website kan u best voor de chat een afspraak maken.

U vindt de chat functie onderaan links op het scherm. Klik op de button om meer informatie te verkrijgen.

Voor een gesubsidieerde meer bemande chatfunctie verwijs ik graag door naar onderstaande instanties.Logo child focus

Voor Vlaanderen : geen specifiek meldpunt voor cyberpesten, contacteer het CLB of een JAC in je buurt ,de (vroegere) kinder- en jongerentelefoon Awel  (bij alle diensten zijn chatfuncties aanwezig) en bij ernstige feiten, stap naar de lokale politie en hoop dat zij er iets mee willen doen. Je kunt ook telefoneren, chatten of mailen met Child Focus (vooral seksueel grensoverschrijdend gedrag) http://childfocus.be/nl/hulp-nodig

Voor Nederland : www.meldknop.nl 

Website meldknop

 

 

 

Bekijk hier een filmpje rond de meldknop. Zie ook www.digitaalpesten.nl