Zes jaar onderzoek naar cyberpesten in Vlaanderen, België en daarbuiten: een overzicht van de bevindingen. (2013)

Het eerste onderzoek naar cyberpesten in Vlaanderen verscheen in 2006. Het werd uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit Antwerpen, op vraag van het ViWTA (in opdracht van de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Media en Sport van het Vlaams Parlement). Sindsdien verschenen vijf onderzoeken waarin cyberpesten werd bevraagd bij een representatief staal van de Vlaamse (of Belgische) jongeren
(zie appendix). Internationaal verschenen de eerste studies naar cyberpesten in 2004

Intussen werden meer dan 130 studies over cyberpesten gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften. Naar aanleiding van het ‘Friendly ATTAC’ project (IWT-SBO), geven we een stand van zaken in het wetenschappelijk onderzoek naar cyberpesten. Waar mogelijk, vermelden we de cijfers van het recentste onderzoek naar cyberpesten in Vlaanderen. Deze cijfers zijn afkomstig uit het BOF-NOI onderzoeksproject ‘DICA’ (Developmental Issues in Cyberbullying amongst Adolescents), dat momenteel loopt aan de universiteit Antwerpen. In dit project (2010-2014) worden meer dan tweeduizend jongeren van het vijfde leerjaar tot het vierde middelbaar in totaal vier keer (2 keer per schooljaar) bevraagd naar hun ervaring met cyberpesten. De cijfers die in dit document vermeld worden, werden verzameld tijdens de eerste golf.

Bronverwijzing:
Van Cleemput, K., Bastiaensens, S., Vandebosch, H., Poels, K., Deboutte, G., DeSmet, A., & De Bourdeaudhuij. (2013). Zes jaar onderzoek naar cyberpesten in Vlaanderen, België en daarbuiten: een overzicht van de bevindingen. (White Paper Friendly Attac, IWT-SBO). Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent

Lees hier het volledige rapport (2013)