Sociale mediawijsheid in de psychiatrie

Onderzoekers van UCLL stellen op het Vlaams Mediawijs Congres een spel voor om psychiatrische patiënten te begeleiden bij hun social media-gebruik. Het spel kwam er i.s.m. psychiatrische centra en spelontwikkelaar De Aanstokerij. 

Psychiatrisch patiënten kennen een zekere mate van afscherming maar door het gebruik van social media is de buitenwereld niet tegen te houden. Wat als een psychiatrisch patiënt bijvoorbeeld beelden van andere patiënten uit het centrum online plaatst?

Internet en specifiek sociale media zorgen er voor dat mensen aan meer en andere prikkels blootgesteld worden dan vroeger en het is niet langer mogelijk je er voor af te sluiten. Ook binnen een psychiatrische voorziening worden sociale media nu gewild of niet mee binnengebracht in de behandeling, wat er allicht een invloed op heeft. Afzondering van de buitenwereld voor behandeling krijgt nu een andere invulling en sociale media eisen hun plaats op in de behandeling.

Dit onderzoek formuleert een antwoord op de vraag naar de invloeden, kansen en risico’s van sociale media binnen het residentieel behandelingskader van psychiatrische zorginstellingen en reikt organisaties handvatten aan voor een mediageletterde ondersteuning van cliënten op internet en sociale media.

#TeGekOnline – een speelse gespreksmethodiek als uitkomst

Een vaststelling in dit project was dat personeel én patiënten meer nood hebben aan bewustmaking, uitwisseling, reflectie en het maken van afspraken over (de kansen en risico’s verbonden aan) sociaal mediagebruik. Eén van de uitkomsten van dit project is daarom het spel ‘#TeGekOnline’ ontwikkeld op basis van dit onderzoek door De Aanstokerij vzw en onderzoekers van dit project in samenwerking met personeel en patiënten in psychiatrische voorzieningen in Vlaanderen.

Het spel richt zich op volwassen patiënten in (semi-)residentiële psychiatrische voorzieningen. Een begeleider heeft de keuze tussen vier activiteiten met elk een ander focuspunt op sociale media: profielen, communiceren, informeren en

Interesse in het spel?
Probeer het gratis uit en download het hieronder:

Dit project behoort tot expertisecentrum Inclusive Society, onderzoeksgroep eSocialWork.

Meer info en bron : https://www.ucll.be/mediageletterdheid#