Roadmap cyberpesten UC Leuven Limburg

In het kader van het project Geweld/Geteld, een prevalentie- en incidentie onderzoek naar geweld bij kinderen en jongeren in opdracht van Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin – Vlaamse Overheid, heeft UC Leuven-Limburg de roadmap cyberpestenontwikkeld om professionals, en meer specifiek scholen en leerkrachten, te ondersteunen. De roadmap bestaat uit: 

 

Een tweedelige gids

illustratie van meisje dat slachtoffer is van cyberpesten

DEEL 1 : cyberpesten? Deze gids biedt achtergrondinformatie met betrekking tot cyberpesterijen zoals de spelende dynamieken en de diverse vormen van cyberpesten.

 

 

 

 

 

DEEL 2: vertaling naar de praktijk? 

Deze gids biedt een concreet plan van aanpak om mee aan de slag te gaan en inspirerende voorbeelden uit de praktijk. Hierbij wordt gefocust op drie verschillende niveaus namelijk het schoolwelbevinden, preventie en curatie. 

schematische voorstelling beleidsontwikkelingsdriehoek

In een laatste hoofdstuk bieden we een overzicht van bestaande materialen en lessenpakketten met betrekking tot verschillende thema’s zoals (cyber)pesten, (online) weerbaarheid en relationeel en seksueel gedrag. 

Het overzicht is tot stand gekomen in samenspraak met experts met betrekking tot mediawijsheid, jeugdwerking, onderwijs en leerkrachten en (digitale) zorgleerkrachten uit het werkveld en een mooie geïllustreerde roadmap die je gidst doorheen de verschillende onderwerpen.

De roadmap

fragment roadmap cyberpesten

Deze illustratie biedt een leidraad doorheen de boekjes met de verschillende thema’s en subthema’s. De roadmap is een aantrekkelijk instrument om jou als leerkrachten en school ten alle tijde bewust de maken van de problematiek cyberpesten, de bijhorende negatieve gevolgen alsook tips en tricks om hiermee aan de slag te gaan.

Voor meer informatie met betrekking tot de roadmap cyberpesten, een bijkomende introductie om aan de slag te gaan of meer informatie rond de topics die aanbod komen, kan u contact opnemen met Evi Verdonck via evi.verdonck@ucll.be

Voor meer informatie bijhorend tot het project Geweld/Geteld, verwijzen wij u naar het onderzoeksrapport (Van Haeken, Verdonck, Groenen, 2018).