Pesten via de huistelefoon

In 2004 geeft 5% van de volwassenen aan te zijn lastig gevallen door kwaadwillige telefoontjes. Pesten via telefoontjes thuis kan zich richten op de volwassene, maar ook op de kinderen, of op het gehele gezin.  Pesten via de mobiele telefoon gebeurt vaker. Buitenlands onderzoek uit 2005 geeft aan waaruit o.a. blijkt dat bij kinderen/jongeren van 11-19 jaar:
14% last heeft van pesterijen via sms
1 op 10 aangeeft wel eens te zijn lastig gevallen door iemand die hem/haar met een mobiele camera bedreigt
73% weet wie de dader (‘bully’) is
28% dit aan niemand vertelt
31% dit niet doet omdat het volgens hem/haar dit geen probleem is
12% omdat er niemand is om aan te vertellen
11% denkt dat pesten toch niet te stoppen is
10% niet weet waar ze hulp kunnen vragen
Children’s Society, NCH, http://www.stoptextbully.com (Bron: CBS, 08-03-2005)