Onderzoeksgegevens Cyberpesten/Internetgevaren Nederlands

De onderzoeksgegevens staan van geordend van meest recent (bovenaan) naar oud (onderaan) op enkele uitzonderingen na (wegens overzetting gegevens).

Een onderzoek naar pesten op school bij hoogsensitieve kinderen en adolescenten Scriptie van Depamelaere Ann-Sophie. Iedereen is wel op de een of andere manier bekend met het fenomeen “pesten op school”. Tegenwoordig wordt er veel media-aandacht aan besteed en nog anderen hebben persoonlijke ervaringen met pesten. Vaak gaat men ervan uit dat kinderen die gepest worden enkele typerende kenmerken bezitten. Een algemeen aanvaard kenmerk van de slachtoffers van pesterijen is hun sensitieve en stille manier van doen (Vergeer, 2008). Hierbij kunnen we ons afvragen of er een link bestaat met de karaktertrek “hooggevoeligheid”.

Dirk Van Damme, kabinetschef van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming Frank Vandenbroucke citeerde op de zesde uitgave van de uitreiking van de Pesten-dat-kan-niet-prijs (april 2005) uit algemene cijfers omtrent pesten. Zo bleek volgens hem uit onderzoek dat
 • In Vlaamse scholen gemiddeld één kind op de vijf wordt gepest. Het gaat om bijna 1 op de 4 (23%) van alle leerlingen uit het lager onderwijs en 1 op de 7 (15%) van alle leerlingen uit het secundair onderwijs. In het totaal 155.000 kinderen. Pesten komt het vaakst voor bij kinderen tussen 10 en 14 jaar. Ten minste 1 kind op de 20 krijgt wekelijks tot zelfs dagelijks met pesterijen af te rekenen.

Kim Herbots & Nathalie Carpentier brengen in de krant De Morgen(midden 2004) verslag uit omtrent een grootschalig onderzoek van de wereldgezondheidsorganisatie. Daaruit blijkt dat één op vijf Vlaamse tienerjongens een echte pestkop is. Een op de vijf Vlaamse vijftienjarige jongens geeft immers toe op school frequent medeleerlingen te pesten en bijna de helft zegt de afgelopen tijd minstens een keer gepest te hebben. Opvallend is dat hoe ouder kinderen worden, hoe meer ze pesten. Het blijkt uit een studie van de Wereldgezondheidsorganisatie over de fysieke en psychische gezondheidstoestand van meer dan 162.000 jongeren tussen elf en vijftien in 35 landen.

Direct Research heeft in opdracht van Digibewust kwantitatief onderzoek uitgevoerd onder jongeren in de leeftijd van 12-16 jaar. Aanleiding van het onderzoek is de Safer Internet Day,een jaarlijks terugkerende dag in februari waarop in meer dan 70 landen in de wereld aandacht wordt gevraagd voor veilig internetgebruik door jongeren. In Nederland zorgt Digibewust, voor activiteiten en media-aandacht in Nederland op de SaferInternet Day. In 2012 heeft zij de site Meldknop.nl gelanceerd.
De site www.meldknop.nl is bedoeld voor jongeren die iets vervelends meemaken of hebben meegemaakt op internet.

Awel, ik zie het niet meer zitten. Kwalitatieve analyse van chatgesprekken, e-mails en forumberichten met betrekking tot suïced. U Gent.

In gesprekken die Awel ontvangt van kinderen en jongeren komt het thema zelfdoding frequent aan bod. Meer dan 900 gesprekken hadden in 2012 als hoofdthema depressie/zelfmoordgedachten.

Op de vijfde plaats van meest voorkomende problemen bij Awel was pesten/cyberpesten

Lees hier het volledige rapport

Pesten via het internet en de gsm wordt ook ‘cyberpesten’, ‘onlinepesten’ en ‘digitaal pesten’ genoemd. Met dit artikel proberen we een beeld te schetsen van de aard en de omvang
van cyberpesten in Vlaanderen. Eerst wordt een korte stand van zaken gegeven in de onderzoeksdomeinen van het klassieke pesten, het ICT-gebruik door jongeren en het cyberpesten. Daarna worden de resultaten besproken van het eerste grootschalige verkennende onderzoek naar cyberpesten in Vlaanderen van de universiteit Antwerpen in opdracht van het viWTA. Tenslotte worden enkele aanbevelingen geformuleerd waardoor scholen cyberpesten kunnen voorkomen of stoppen.

Pagina's

Abonneren op Onderzoeksgegevens  Cyberpesten/Internetgevaren Nederlands