Onderzoeksgegevens Cyberpesten/Internetgevaren Nederlands

De onderzoeksgegevens staan van geordend van meest recent (bovenaan) naar oud (onderaan) op enkele uitzonderingen na (wegens overzetting gegevens).

Meer dan 22 procent van de jongeren doet aan cyberpesten, 12 procent was al slachtoffer. (Onderzoek in De Standaard 29/07/2010)

 

Lees hier verder

Zestig procent van de Vlaamse jongeren tussen 15 en 19 jaar bekijkt online geregeld porno. Veertig procent geeft aan vaak in contact te komen met gewelddadige of gruwelijke beelden en bijna twintig procent bezoekt sites over racisme of zelfdoding. Dat blijkt uit een enquête door het Centrum voor Mediacultuur en Communicatie van de K.U.Leuven 12/11/2009  (De Standaard).

Lees hier verder

Meer dan 9 jongeren op 10 gebruiken het internet. Dat is 4 % meer dan in 2007. 3 op 4 jongeren zeggen zich veilig te voelen online behalve de 10-en 11-jarigen. Toch stellen veel jongeren gedrag dat risico’s inhoudt. Omdat het OIVO vaststelt dat jongeren door bepaalde marketingstrategieën worden gemanipuleerd tot meer consumptief gedrag, roept het OIVO de overheid op om bepaalde problemen omtrent de bescherming van minderjarigen weg te werken.

Lees hier verder

Het Observatorium van de Rechten op het internet heeft hierover onder meer een advies geformuleerd. Naast dit advies, dat tot stand kwam in samenwerking met een dertigtal experten, wordt in een boek meer uitleg gegeven over cyberpesten. Dit boek biedt eerst een internationaal overzicht van wetenschappelijke studies over cyberpesten. Ook wordt stilgestaan bij preventie, remediëring en juridische aspecten.

De afgelopen drie maanden is ruim een tiende van de jongeren uit Leuven het slachtoffer geworden van cyberpesten. Dat blijkt uit een onderzoek van het hoger Instituut voor readaptatiewetenschappen (hIrL) in Aarschot. Volgens de onderzoekers gaat het om een «opkomend fenomeen» (Bron Metro 11/05/2009)

Lees hier verder. 

Klik hier voor de brochure

Een op de drie jongeren was ooit al het slachtoffer van cyberpesten; één op de vijf was al dader. Dat blijkt uit een onderzoek dat vorig jaar werd uitgevoerd door het Observatorium van de Rechten op het Internet. Het Observatorium stelde het onderzoek dinsdag voor naar aanleiding van de Safer Internet Day, die dit jaar het groeiende fenomeen van het cyberpesten centraal stelt.

Lees hier verder

In dit artikel wordt onderzoek beschreven naar de frequentie en uitingsvormen van cyberpesten van en door jongeren en de inschatting daarvan door ouders. Er zijn vragenlijsten afgenomen bij ruim 1.200 leerlingen van groep 8 in het reguliere basisonderwijs en van klas 1 in het voortgezet onderwijs, en bij hun ouders. De onderzoeksresultaten laten zien dat ongeveer 16% van de jongeren pest en een kleine 25% van de jongeren gepest wordt op internet. Een derde deel van de slachtoffers weet niet wie de dader is. De uitingsvormen die het meest voorkomen zijn

Een kwart van de jongeren kwam het voorbije schooljaar - als dader, slachtoffer of getuige - in aanraking met cyberpesten. Een op de tien jongeren werd het voorbije schooljaar het slachtoffer van de nieuwe pesttrend. Impliciete metingen geven zelfs aan dat dat aantal in realiteit oploopt tot vijftig procent. De cijfers komen uit onderzoek van de Vrije Universiteit Brussel. (De Standaard 03/12/2008)

Lees hier het rapport

In de studie ‘Op het scherp van het net. Verkennend onderzoek rond jongeren, internet en betaalseks.’, die recent werd gepubliceerd vraagt Child Focus meer aandacht voor de bescherming van kinderen en jongeren op internet.  In de studie wordt aan de hand van getuigenissen van politiemensen, magistraten en hulpverleners aangetoond dat soms jongeren zich soms door volwassenen laten betalen voor seksuele gedragingen op het internet. Dit is zonder meer een vorm van betaalseks of prostitutie.

Lees hier het volledige rapport.

Een onderzoek (27/06/2007) van Pew Internet & American Life Project over cyberpesten laat zien dat een derde van de Amerikaanse tieners slachtoffer is geweest van cyberpesten. We hebben het dan over onderstaande ervaringen, waarvan de eerste het meest gemeld wordt.
Iemand stuurt een privé-emailtje, msn-gesprekken, sms, of andere persoonlijke berichten door aan anderen, of plaatst het ergens online
Iemand verspreidt een roddel over jou.
Iemand stuurt je een dreigmail, msn-bericht of sms met een bedreiging of agressieve tekst.
Iemand plaatst een genante foto van jou online zonder jouw toestemming.

Ouders onderschatten cyberpesten. Leerlingen op de basisschool (groep 8) zijn vaker het slachtoffer van cyberpesten dan leerlingen van het voortgezet onderwijs. Bovendien onderschatten ouders het verschijnsel cyberpesten via internet en sms. Dat blijkt uit het onderzoek Cyberpesten, big deal? dat de Open Universiteit Nederland en de GGD Zuid Limburg hebben uitgevoerd en publiceerden midden april 2006. Ruim 1200 kinderen (groep 8 en brugklas) en 850 ouders uit de regio Westelijke Mijnstreek namen deel aan het onderzoek. De eerste onderzoeksresultaten laten zien dat in een half jaar tijd 24% van de basisschoolleerlingen (groep 8) en 19% van de brugklassers slachtoffer was van cyberpesten.

Op vraag van de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Media en Sport van het Vlaams Parlement deed de Universiteit Antwerpen in opdracht van het VIWTA (Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch Aspectenonderzoek) een onderzoek naar cyberpesten in Vlaanderen. De resultaten werden april 2006 bekendgemaakt. Enkele globale cijfers bij de onderzoeksgroep van 2052 jongeren :volgens 67,7% van de Vlaamse jongeren tussen 10 en 18 jaar is cyberpesten gemakkelijker dan pesten in het echt, 63,2% meent ook dat je niet zo gemakkelijk gestraft kan worden voor iets wat je op het internet deed.

Twee op de drie leerlingen vinden het verkeerd om klasgenoten te pesten. Ruim een kwart vindt het maar een ,,beetje verkeerd''. Dat staat in het onderzoek ,,Jongeren en geweld, anders dan gedacht'' van de Universiteit Antwerpen. De verkennende studie is begin 2006 uitgevoerd bij vijfhonderd leerlingen van Antwerpse middelbare scholen. De meerderheid van de jongeren staat afkeurend tegenover geweld. Maar de onverschilligen vormen een behoorlijke groep. Net zoals eerder uit een onderzoek van de koepel van vrije CLB's was gebleken, is voor velen pestgedrag niet zo erg (DS 8 februari 2006 ).

In moeilijke klassen vindt één op de vier leerlingen het niet erg dat er gepest wordt.

Een derde van de Vlaamse kinderen surft naïef. In Vlaanderen is begin sept. 2005 onderzoek gedaan naar Internetervaring van kinderen door de Universiteit Gent en Action Innocence bij 1700 kinderen tussen 9 en 14 jaar op 79 Vlaamse scholen. De resultaten verschijnen deze week in het onderwijsblad Klasse. Action Innocence stapt met een preventiecampagne naar de Vlaamse scholen. De resultaten zijn vergelijkbaar met onderzoeken in Nederland: kinderen komen op Internet porno of geweld tegen, wat ze vervelend vinden.

Onderzoek in de zomer 2003 door de Kinderconsument (Nederland) i.s.m. Surfkids leverde volgende bevindingen op :
98% van de kinderen in Nederland gebruikt internet. 88% zit elke dag thuis op internet.
1 op de vijf kinderen en 1 op de 3 jongeren wordt wel eens gepest via de email of sms
2% van de kinderen en 3% van de jongeren zegt zelf wel eens te pesten via mail of sms.
1 op de 5 kinderen / jongeren die chatten hebben last van pesten en schelden in de chatbox.
1 op de 10 kinderen / jongeren krijgen te maken met seksuele toespelingen tijdens het chatten.

Een onderzoek van internetprovider Wanadoo in juni 2005 stelt  dat ouders eerder laconiek zijn over internetgebruik van hun kinderen. Ze denken dat het veilig is, schatten de risico's laag en denken dat ze zelf goed op de hoogte zijn. Bovendien menen ze dat ze alles in de hand hebben en vertrouwen ze hun kinderen, als die zich op de digitale snelweg begeven, concludeert onderzoeker P. Sikkema na een enquête in opdracht van internetaanbieder Wanadoo

Zijn ouders voldoende betrokken op wat zich allemaal op het internet afspeelt ? Een ander onderzoek van www.planetinternet.nl uit 2004 bij ouders met kinderen tussen 8 en 12 jaar vertelt dat ouders maken zich zorgen over ongewenste ervaringen van hun internettende kinderen. Zij tonen zich zeer betrokken bij het begeleiden van hun kinderen op internet maar voelen zich vaak onmachtig of te onbekend om de juiste maatregelen te nemen. Een aantal neemt wel veiligheidsmaatregelen zoals het installeren van filters en virusscanners maar vaak zijn ze niet op de hoogte van wat allemaal mogelijk is.

Kinderen kunnen via internet ongeremd pesten. Online pesten is anoniem en bovendien grappig.In november 2004 deed de website www.planet.nl een onderzoek. Planet Internet en marktonderzoeksbureau Qrius ondervroegen 500 jongeren tussen de 11 en 15 jaar over online pesten. Van hen zei dertig procent dat zij zich daaraan schuldig maakten.

Na mobbing, stalking, bullying en steaming is er nu ook cyberpesten: pesten via nieuwe media als internet, sms- en emailberichten. LOL (Laughing Out Loud) ten koste van de ander. De catalogus van grensoverschrijdend gedrag - waarbij de ene mens of een groep mensen de andere tot object van zijn eigen willekeur maakt - is weer uitgebreid.

Pagina's

Abonneren op Onderzoeksgegevens  Cyberpesten/Internetgevaren Nederlands