Maar 4 anti-pestprogramma's werken (een beetje)

Veel kinderen die worden gepest, vertellen dat aan niemand. En pesten verschilt sterk per school en klas: er zijn klassen waar niemand wordt gepest, maar ook klassen waar een kwart van de kinderen de dupe is.
Het goede nieuws: de school kan pesten tegengaan. Het slechte: sommige veelgebruikte anti-pestprogramma's werken niet.

Vijf universiteiten en het Trimbosinstituut hebben de werking van 7 anti-pestprogramma’s onderzocht. Voor het eerst vroegen zij kinderen zelf op grote schaal naar het pestgedrag in hun klas. Dat deden 8.000 kinderen aan het begin en aan het eind van het schooljaar. Zo kon worden gemeten of het anti-pestprogramma van de school werkt. De resultaten van onderzoek zijn te vinden in het rapport Wat werkt tegen pesten.

Het goede nieuws is: pesten verminderen kan! Maar er zijn nog wel wat haken en ogen. De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek:

Kinderen worden meer gepest dan zij aan leerkrachten en ouders vertellen
Bijna een derde van de leerlingen wordt op de basisschool wel eens gepest. Ongeveer 1 op de 14 kinderen wordt vaak gepest en vaak ook al jarenlang. In een gemiddelde schoolklas zijn dit twee kinderen. Maar een derde van hen vertelt dat aan niemand.

In de online-vragenlijst kunnen kinderen wel heel goed aangeven of en hoe zij gepest worden en wie er in hun klas wordt gepest. Leerkrachten, ouders en ontwikkelaars van programma’s hebben dus echt informatie van kinderen zelf nodig om bruikbare informatie te krijgen over het pestgedrag in een klas.

Op de basisschool kun je pesten binnen één schooljaar verminderen 
Vooral Prima, Kiva en – voor jonge kinderen – Taakspel werken goed. De Kanjertraining - die op 2.500 scholen wordt gebruikt - werkt een beetje: eigenlijk alleen in klassen met veel conflicten. 

Bronnen en volledige artikel lezen

http://www.zininopvoeding.nl/publicatie.php?nr=25406&stuurdoor=nee