Digitale zelfbeschadiging

Een onderzoeksrapport van twee Nieuw Zeelandse onderzoekers presenteert bevindingen over de omvang en aard van digitale zelfbeschadiging bij tieners in Nieuw-Zeeland. Digitale zelfbeschadiging wordt hier in grote lijnen gedefinieerd als het anoniem online plaatsen of delen van gemiddelde of negatieve online inhoud over zichzelf. Het rapport gaat over de prevalentie van digitale zelfbeschadiging (of self-cyberbullying) onder Nieuw-Zeelandse tieners (13-17 jaar oud), de motivaties en uitkomsten met betrekking tot het gebruik van dit gedrag. De bevindingen die in dit rapport worden beschreven, zijn representatief voor de tienerbevolking van Nieuw-Zeeland naar geslacht, etniciteit en leeftijd. De belangrijkste bevindingen zijn: in totaal heeft 6% van de tieners in Nieuw-Zeeland het afgelopen jaar anoniem een ​​gemiddelde of een negatieve inhoud online over zichzelf geplaatst. De belangrijkste redenen voor dit gedrag voor tieners waren: een grap maken, veerkracht tonen, sympathie van vrienden zoeken en vriendschap zoeken. Door de aard en omvang van dit gedrag te onderzoeken, bieden we de online veiligheidsgemeenschap, scholen en ouders inzichten over een complex en tot op zekere hoogte verborgen fenomeen waarbij Nieuw-Zeelandse tieners betrokken zijn. Lees hier het rapport (engels).