Digitaal pesten : de nieuwste feiten(maart 2011)

Uit onderzoek van CcaM, onderzoekscentrum jeugd en media Nederland komt naar voren dat een aantal veronderstellingen over digitaal pesten niet kloppen. Zo blijkt dat er nog vooral veel traditioneel gepest wordt; 35% van de respondenten geeft aan op school gepest te worden versus 17% op internet. Daarnaast wordt er helemaal niet veel anoniem digitaal gepest; 85% van de ondervraagde jongeren die aangaven digitaal gepest te worden wist door wie dat was gedaan. In de media is veel aandacht geweest voor pesten via gemanipuleerde foto’s en filmpjes. Uit het onderzoek blijkt dat pesten op internet veel gelijkenissen vertoont met traditioneel pesten; er wordt vooral beledigd, buitengesloten en geroddeld.

Lees hier verder