De internationale aanpak tegen cyberpesten. Een overzicht van wetenschappelijke studies waarin programma’s rond cyberpesten geëvalueerd worden. (2013)

In het wetenschappelijke onderzoek naar cyberpesten wordt steeds meer aandacht besteed aan de bestrijding van het fenomeen. Aanvankelijk beperkten onderzoekers zich voornamelijk tot het aanreiken van aanbevelingen voor de verschillende betrokkenen, zoals beleidsmakers, scholen, leerkrachten, ouders, jongeren zelf....

Dit deden ze op basis van hun bevindingen binnen hun onderzoeksveld van bijvoorbeeld pesten, schoolgeweld, of internetgebruik van jongeren.... Meer recent zijn onderzoekers ook betrokken bij de ontwikkeling en de evaluatie van volledige interventiepakketten tegen cyberpesten. Deze pakketten of ‘programma’s’ combineren meestal een veelheid aan initiatieven (bv. een lessenpakket, een themadag, groepswerk door leerlingen, een film, enz.), die tezamen worden ingezet om de vooropgestelde doelstellingen te bereiken. Ze zijn bovendien gebaseerd op psychologische en communicatiewetenschappelijke theorieën over hoe het gedrag van mensen veranderd kan worden door gebruik te maken van bepaalde ‘methoden’.

Zo kan een methode als ‘modelling’ – waarbij het juiste gedrag in een video of ‘live’ in het klaslokaal wordt getoond - bijvoorbeeld worden gebruikt om vaardigheden aan te leren. In deze white paper geven we een overzicht van de wetenschappelijke studies waarin bestaande interventiepakketen tegen cyberpesten geëvalueerd worden. Het overzicht werd gemaakt in de context van het Friendly ATTAC project (IWT-SBO).
Het doel van dit project is om een digitale tool tegen cyberpesten te ontwikkelen. Op termijn zal de tool ook ingebed worden in een breder programma tegen (cyber)pesten. Dit overzicht helpt ons een idee vormen van wat er reeds bestaat wat betreft programma’s tegen cyberpesten, welke van deze programma’s ook effectief cyberpesten bestrijden en hoe onze interventie complementair kan zijn aan deze
programma’s.

Lees hier het integrale rapport

Bronverwijzing:
Van Cleemput, K., Bastiaensens, S., Vandebosch, H., Poels, K., Deboutte, G., DeSmet, A., & De Bourdeaudhuij. (2013). De internationale aanpak tegen cyberpesten. Een overzicht van wetenschappelijke studies waarin programma’s rond cyberpesten geëvalueerd worden. (White Paper Friendly Attac, IWT-SBO). Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent.