Cyberpesten in Canada

Qing Li van de University of Calgary Canada publiceerde in oktober 2005 een rapport omtrent een bevraging van 177 zevende graadsleerlingen. Haar resultaten toonden aan dat 54% van de leerlingen slachtoffer waren geweest van klassiek pesten en dat 25% van alle leerlingen al met cyberpesten te maken had gehad. Bijna één op drie had zelf gepest in de klassieke vorm en 15% had reeds gepest gebruik makend van de elektronische communicatiemiddelen. Van de slachtoffers waren 60% meisjes terwijl bij de cyberpestkoppen 52% jongens waren.

De meeste slachtoffers van cyberpesten noch diegenen die op de hoogte waren van het cyberpesten hadden daarvan niets gemeld aan volwassenen.
Het bleek verder uit onderzoek dat de vorm die het cyberpesten aanneemt verschilt volgens leeftijd en geslacht. Jonge meisjes (11-14 jaar) pesten elkaar vooral via msn of via emails. Oudere meisjes posten anonieme boodschappen op forums, chatboxen of haatwebsites. Ze pesten elkaar ook meer via het versturen van pestsms’jes. Jongens tussen 11-14 jaar bezondigen zich vooral in het trukeren van foto’s, terwijl oudere jongens dan weer volledige websites ontwikkelen en daarbij dikwijls seksueel-erotische getinte pestactiviteiten ontwikkelen, door bijvoorbeeld foto’s van gehate meisjes te manipuleren of opgenomen filmpjes met een webcam of gsm met camera door te sturen.

Bij oudere jongens komt ook het relationele aspect meer naar boven. Ze worden afgewezen door een meisje en gaan haar dan maar cyberpesten. Het gaat hier uiteraard over algemene tendensen, want uit de meeste onderzoeken blijkt dat alle vormen van cyberpesten op alle leeftijden voorkomen. Jongens zijn meestal beter thuis in gecompliceerde internet- en computertoestanden en je merkt dat hun cyberpestgedrag extremer is.

Ruim 60% van de slachtoffers zijn meisjes, wat aangeeft dat het fenomeen van cyberpesten meer voorkomt bij meisjes dan bij jongens. Jongens maken meer gebruik van het klassieke pesten terwijl meisjes zoeken naar wegen waar ze net zo goed kunnen pesten zonder sterk, sportief of groot te zijn.