Bijna 8 procent van de jongeren gepest op internet Nederland

Van de Nederlandse jongeren tussen 15 en 25 jaar is in 2014 acht procent geconfronteerd met cyberpesten. In bijna twee op de drie gevallen kent het slachtoffer de dader. Van de Nederlandse jongeren tussen 15 en 25 jaar is vorig jaar 8 procent geconfronteerd met cyberpesten. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Het cijfer ligt beduidend hoger dan dat van alle Nederlanders die ouder zijn dan 15 jaar; 3 procent van hen gaf aan via internet gepest te zijn. In bijna twee op de drie gevallen was het slachtoffer van cyberpesten bekend met de dader. Hoe jonger, hoe meer gevallen van cyberpesten

Het CBS ziet een verband tussen leeftijd en het aantal gevallen van cyberpesten. Naarmate de leeftijd vordert krijgen Nederlanders minder met cyberpesten te maken. Van jongeren tussen de 15 en 18 jaar geeft 11 procent aan last te hebben van cyberpesten. Onder 21- tot 25-jarigen ligt dat getal op 5 procent. 65-plussers worden het minste met online pesten geconfronteerd; 1 procent van hen zegt ermee geconfronteerd te zijn.Cyberpesten

De meest voorkomende vorm van cyberpesten onder jongeren is laster. 2,9 procent van de 15- tot 25-jarigen die in 2014 gepest werd, gaf aan hiermee te maken te hebben gehad.

Laster houdt in dat er video’s, foto’s of kwetsende teksten worden geplaatst op internetfora of sociale media. Ook stalking en bedreiging komen voor. Chantage was voor alle Nederlanders de minst voorkomende vorm van cyberpesten.

Dader en slachtoffer vaak bekenden

In de meeste gevallen van cyberpesten zijn dader en slachtoffer bekenden van elkaar. Van alle Nederlanders die met cyberpesten te maken hebben gehad, geeft 61,7 procent aan de dader te kennen. Onder jongeren tussen de 15 en 25 lag dat getal hoger: 65,5 procent kende de dader.

Hoewel de dader vaak bekend is, wordt in veel gevallen geen aangifte gedaan van cyberpesten. Ruim 23 procent van degenen die last had van cyberpestkoppen, meldde dit bij de politie of een andere instantie. In ruim 6 procent van de gevallen kwam het daadwerkelijk tot een aangifte.

Onderzoek cyberpesten

Pesten naar soort

Bronnen

http://www.nrc.nl/nieuws/2015/08/17/8-procent-van-jongeren-tussen-15-en-25-is-online-gepest

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2015/34/bijna-8-procent-van-de-jongeren-gepest-op-het-internet