UCLL verleent expertise aan kabinet Vandeurzen in traject Onlinehulp

Onlinehulp... veel sectoren in Vlaanderen zijn er al volop mee aan de slag. Voor anderen blijft het iets om nieuwsgierig of wie weet zelfs angstvallig naar te kijken. Vandaag pakt minister Jo Vandeurzen uit met een nieuw initiatief om de ontwikkeling en implementatie van onlinehulp verder te faciliteren: een intersectoraal aanspreekpunt 'Knooppunt-online'. Hij riep daartoe ook de expertise in van eSocialWork, een groep onderzoekers binnen UCLL die richt zich op vragen rond de plaats van het internet in zorg en welzijn.  UCLL verleent expertise aan kabinet Vandeurzen in traject Onlinehulp

Daniella Provost, contact van het knooppunt ontkracht meteen een mythe. "Onlinehulp inzetten betekent niet 'meer met de pc en minder met mensen werken'. Onlinehulp inzetten, waar nodig en gewenst, betekent wel meer zorg op maat bieden. Afgestemd op de doelgroep, cliënt of patiënt." Onlinehulp inzetten zorgt dus voor een verruiming van de instrumenten waar hulpverleners gebruik van kunnen maken.

Om de ontwikkeling en implementatie van onlinehulp verder te faciliteren, richt minister Vandeurzen een aanspreekpunt op, 'Knooppunt-online'. "Dit aanspreekpunt is een samenwerkingsverband tussen partners uit vijf verschillende sectoren: Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, Arteveldehogeschool, Onlinehulpverlening.be, Jongerenbegeleiding Informant en Hogeschool UC Leuven-Limburg. Het heeft als doel het ter beschikking stellen van informatie, het bieden van vorming en consult en het stimuleren van onlinehulp zodat de sector met al zijn vragen over onlinehulpverlening slechts op één plaats moet aankloppen", vertelt de Limburgse politicus.

Vier cruciale levensdomeinen
Het onderzoeksteam van eSociaWork van UCLL werd gevraagd om het kernteam achter het knooppunt te vervoegen. "Bij UCLL zit expertise die niemand anders in het samenwerkingsverband kon aanreiken", zegt Daniella Provost. "Hoe we onlinehulp ook tot bij de meest kwetsbaren kunnen brengen, bijvoorbeeld." UCLL zal dan ook vooral expertise delen met betrekking tot specifieke doelgroepen.

Teamleider van de expertisecel Davy Nijs geeft een aantal voorbeelden. "We hebben een website ontwikkeld die jongeren uit de jeugdzorg, die alleen gaan wonen digitale steun op een viertal cruciale levensdomeinen. Een andere site wil dan weer preventie op vlak van alcohol, cannabis en tabak bieden aan personen met een verstandelijke beperking."

Bron

http://www.limburg-actueel.be/index.php?job=lve&id=12714#.VuQhTnqZhZg