Presentaties

Een film tegen pesten laten maken door iemand die zelf gepest werd, dat moet wel de moeite van het bekijken waard zijn. 'Burn The Pain Away', een film van 1 uur en 5 minuten, is van de hand van Michiel Kinds. Hij zit goed in zijn vel nu, in het vijfde jaar van het Guldensporencollege Kaai in Kortrijk. Maar als kind, in de vrije basisschool in Bellegem, werd hij mentaal gepest.

Er is een beveiligingstool ontwikkeld om online pesten en online misbruik tegen te gaan. Met die tool wordt al het dataverkeer op een school in de gaten gehouden en verdachte zaken worden doorgespeeld aan een vertrouwenspersoon. 

Is dit dé oplossing tegen cyberpesten of een grote inbreuk op ieders privacy? Internetondernemer en programmeur Charif Mews denkt dat laatste:

De Amerikaanse fotograaf Rich Johnson, zelf slachtoffer van misbruik,  is gestart met een internationale campagne om het bewustzijn over de aangerichte schade door verbaal geweld te verhogen  door een reeks krachtige beelden vrij te geven in een poging om de oude mythe te verdrijven dat " sticks and stones my break may bones, but words will never  hurt me" .

Sociale Vaardigheidstrainingen zullen de pester niet stoppen. Stichting Veilig Onderwijs keurt ze eerder af. Alleen een goed pestbeleid op school werkt. Door het ontbreken van de juiste wetgeving gaan scholen vaak zelf op zoek naar een 'medicijn' om de 'ziekte' op school genaamd pesten uit te roeien.

Harde noten is het eerste jeugdboek van Ilse de Keyzer (1981, Leuven). Het is een vlot verhaal voor jongeren vanaf 12 jaar over een gevoelig Leesboek harde notenmeisje en een vurig pleidooi tegen pesten en cyberpesten.

Friendly ATTAC (Adaptive Technological Tools Against Cyberbullying) is een vierjarig (februari 2012-februari 2016), interdisciplinair onderzoeksproject dat gefinancierd wordt door IWT (Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie). Het project gaat na op welke manier technologische middelen kunnen worden ingezet in gezondheidsinterventies rond cyberpesten bij jongeren.

De Europese Commissie lanceert een internationale campagne ter promotie van veiliger internetgebruik en cyberpesten.. Ze doet dat naar aanleiding van de Europese 'Safer Internet Day' die zich in het bijzonder richt op het voorkomen van jongeren die online gepest worden.

Jongeren bevinden zich uren per dag in de virtuele wereld, hun eigen wereld. Daar worden ze volgens deskundigen nog te veel alleen gelaten, met alle narigheid van dien.

De afgelopen drie maanden is ruim een tiende van de jongeren uit Leuven het slachtoffer geworden van cyberpesten. Dat blijkt uit een onderzoek van het hoger Instituut voor readaptatiewetenschappen (hIrL) in Aarschot. Volgens de onderzoekers gaat het om een «opkomend fenomeen» (Bron Metro 11/05/2009)

Pagina's

Abonneren op RSS - Presentaties