Snapchat medium bij uitstek voor cyberpesten

Cyberpesten duikt steeds meer op. Dat is tijdens de Week tegen Pesten nog eens duidelijk geworden.  Cyberpesten is elke vorm van pesten die online gebeurt. In tegenstelling tot klassiek pesten (dat meestal tijdens de schooluren gebeurt) is cyberpesten 24/24u mogelijk. Ook hebben pesters de mogelijkheid om anoniem aan het werk te gaan wat het moeilijk maakt om de daders op te sporen.  Gelukkig proberen tal van organisaties het probleem aan te pakken.  Zo ook de Voorzorg waar men een lessenpakket tegen pesten heeft opgesteld en waar kinderen en jongeren recht hebben op een financiële tussenkomst als ze de nood voelen aan psychologische begeleiding.

Lees hier de infopagina van De Voorzorg over cyberpesten. Bijlage HBvL 23/02/2017