Minder pesten onder jongeren op school

Het aantal leerlingen dat het slachtoffer is geweest van pesten, is in vier jaar met een vijfde gedaald. Ook het aantal hardleerse pesters daalde. Een gunstige evolutie, vindt pestexpert Gie Deboutte.We zitten op het goede spoor. Laten we zo voortdoen.’ Pestexpert Gie Deboutte van de Antwerpse universiteit is opgelucht dat na jaren van onheilspellende berichten over pesten er een gunstige evolutie valt op te tekenen.

In 2014 werd 19,3 procent van de Vlaamse leerlingen minstens één keer in twee maanden gepest. Vier jaar eerder was dat nog 24,5 procent. En ook het aantal leerlingen dat systematisch pest, tot enkele keren per week, daalde met 30 procent.

De cijfers komen uit een grootschalige bevraging bij 9.566 leerlingen, van het vijfde leerjaar basisonderwijs tot het laatste jaar van het middelbaar. De enquête maakt deel uit van een internationale studie in opdracht van de Wereldgezondheidsorganisatie, die bij ons werd uitgevoerd door de UGent. Om de vier jaar wordt via die studie gepeild naar de gezondheid van jongeren in 44 landen.

Geen taboe meer

De cijfers zijn volgens Gie ­Deboutte voor het eerst in lange tijd positief omdat pesten niet langer een taboe is. ‘De jongste jaren wordt er veel meer over gepraat in gezinnen en ook in de klas. Scholen schuiven de problematiek ­bovendien prominenter naar voren in hun beleid. De vele campagnes en sensibiliseringsacties tegen pesten lijken ­eindelijk hun vruchten af te werpen.’

Ondanks die positieve ontwikkelingen blijft het aantal slachtoffers dat minstens één keer per week gepest wordt, even hoog als vier jaar geleden: 5,4 procent. In cijfers gaat het om 34.500 leerlingen op een totaal van 643.000. ‘Net voor die groep moeten we extra aandacht hebben. Die jongeren lopen het ­risico om op de lange termijn schade te ondervinden. Dat bezwaart hun persoonlijke ontwikkeling en geluk’, zegt Deboutte.

Het is opvallend dat het aantal systematische pesters daalde, terwijl het aantal zwaar gepeste slachtoffers even hoog bleef. ‘Ik vermoed dat een kleinere groep jongeren meer slachtoffers maakt. Die pesters weten de kwetsbare jongeren er altijd uit te halen. We moeten die pesters ontmoedigen via preventie­programma’s die omstanders ertoe aanzetten om ­tussenbeide te komen en het slachtoffer te helpen’, zegt ­Deboutte.

Hij verwijst naar de ­conflixers, een project van het ministerie van Onderwijs en de Vlaamse Scholierenkoepel. ‘Daar bemiddelen jongeren zelf bij conflicten. Een goed begin, maar in elke klas zouden we leerlingen moeten opleiden die jongeren ondersteunen, tips en advies geven en zo een positieve sfeer in de klas creëren.’

Bron : http://www.standaard.be/cnt/dmf20160110_02060056