Links andere websites

We kunnen deze links niet continu controleren of ze nog werken. We excuseren ons mochten bepaalde links niet meer actief zijn. Je mag altijd contact opnemen om te melden dat een link niet werkt of om een andere interessante link toe te laten voegen.

Meldpunten over cyberpesten

Mediawijs : info over wat doen bij cyberpesten. Klik hier.

http://www.meldknop.nl
Nederlandse website waar je 'iets vervelend op internet' kunt melden : pesten, seks, misbruik, lastiggevallen.

http://www.vraaghetdepolitie.nl/sf.mcgi?85
Vraag het de politie : informatie van de Nederlandse politie inzake internet

http://www.preventiezelfdoding.be/content.php?im=1&is=1&iss=1&isss=7&ctitle=Melden
Vlaamse website waar je een online bericht over zelfmoord kunt melden

www.meldpunt.org   of www.meldpunt-kinderporno.nl Stuur een melding naar het Meldpunt Kinderporno op Internet . Indien u meent afbeeldingen van kinderporno te hebben aangetroffen op het Internet dan kunt u dat bij ons melden via het online meldingsformulier. We behandelen alle meldingen anoniem en zullen de informatie namens het Meldpunt doorgeven aan de verantwoordelijke instanties.

www.meldpunt.nl  Het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI) legt zich er op toe om meldingen van uitingen op het Internet van discriminatie op basis van geloof, afkomst, seksuele voorkeur, geslacht, huidskleur en / of leeftijd te te beoordelen en zonodig aktie te ondernemen. Het Meldpunt Discriminatie Internet is een onderdeel van Stichting Magenta. De aandacht van het MDI richt zich voornamelijk op het Nederlandse deel van het Internet

http://www.helpwanted.nl/ Zie je ongewenste zaken of word je lastiggevallen op of via het internet, meld dit dan bij ons. Je melding komt terecht bij het team van het Meldpunt Kinderporno op Internet. Dit team helpt je verder door bijvoorbeeld aangifte voor je te doen bij de politie. Je melding wordt anoniem behandeld, als je dat graag wilt. Ben je in acute nood, bel dan meteen het noodnummer 112.

 

http://www.cyberhate.be/ Bij dit meldpunt kun je terecht voor het melden van racistische of andere haatberichten op internet.

 

www.childfocus-net-alert.be : Burgerlijk meldpunt tegen kinderpornografie op internet van Child Focus

 

http://www.ecops.be/   Internetgebruikers kunnen alle inbreuken die ze op het internet vaststellen, melden bij de federale politie via de website, www.ecops.be. De website brengt surfers in contact met de Computer Crime Unit (FCCU), de cel van de federale politie die bevoegd is voor de strijd tegen de internetcriminaliteit. Internetgebruikers kunnen er heel uiteenlopende inbreuken melden, zoals seksueel misbruik van kinderen op het internet, illegale reclame, internetfraude, racisme, stalking...Wie een inbreuk meldt, kan dat volledig anoniem doen. Het blijft evenwel bij een melding; via de website kan geen klacht worden ingediend. Indien nodig maakt de politie de melding over aan het Belgische gerecht, als de dader uit België komt, of aan een buitenlandse politiedienst via Interpol, als het gaat om een buitenlandse dader.   (Nota : in de praktijk blijkt ecops niets te doen met klachten inzake cyberpesten, dus hiervan bij ecops een melding maken is nutteloos : ga meteen naar de lokale politie en dien daar klacht in tegen de cyberpesters)

http://www.kinderrechtencommissariaat.be
Belgische website over kinderrechten

 Over pesten en cyberpesten

Dossier (onnline) mediawijs rond cyberpesten. Lees hier verder  (http://mediawijs.be/dossiers/dossier-cyberpesten)

http://www.vraaghetdepolitie.nl/sf.mcgi?1716
Nederlandse informatieve website van de politie inzake diverse onderwerpen waaronder cyberpesten

 

https://www.tele2.nl/mobiel/telefoons/kinderen/
Meer informatie over de mogelijke gevaren van smartphones en mobiele apparaten. Ook bevat de pagina informatie met algemene stappen die ouders kunnen ondernemen om hun kind hiertegen te beschermen.

http://www.saferinternet.be
Safer Internet is de grote Europese sensibiliseringscampagne voor kinderen, jongeren en volwassenen, die in ons land in april 2005 startte. Deze website maakt deel uit van het Belgische luik ervan. De partners van het Belgische platform - OIVO, Child Focus, ISPA, IACSSO en het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding- willen kinderen en jongeren op een intelligente en voorzichtige manier met het internet en de mobiele technologie leren omspringen. Hen waarschuwen voor de mogelijke risico's en valstrikken. En zo hun speelplezier op het wereldwijde web nog verhogen. Maar in de campagne, die 18 maanden duurt, richt men zich ook tot hun ouders en leerkrachten.

http://www.internet-observatory.be/internet_observatory/home_nl.htm
Rapport van het Observatorium van de Rechten op het Internet. Het Observatorium van de Rechten op het internet heeft over cyberpesten een advies geformuleerd. Naast dit advies, dat tot stand kwam in samenwerking met een dertigtal experten, wordt in een boek meer uitleg gegeven over cyberpesten. Dit boek biedt eerst een internationaal overzicht van wetenschappelijke studies over cyberpesten. Ook wordt stilgestaan bij preventie, remediëring en juridische aspecten. Deze informatie vormde de basis voor een beleidsadvies dat tot stand kwam in samenwerking met diverse organisaties en dat werd goedgekeurd door de leden van het Observatorium voor de Rechten op het Internet. Ook zijn praktische fiches opgesteld waarmee zowel jongeren als begeleidende volwassenen mee aan de slag kunnen in hun strijd tegen cyberpesten.

www.sjn.nl   Deze site is bedoeld voor ouders die willen weten hoe je pesten kunt herkennen en wat je er tegen kunt doen.

http://www.cyberpesten.nl.tt:80/Deze scholier onderhoudt een eigen website rond cyberpesten....Op internet kun je heel makkelijk doen of je iemand anders bent of onbekend blijven. Dat maakt pesten makkelijker.  Gepest worden is niet leuk.
Wanneer je op school wordt gepast zou je nog naar een leraar kunnen stappen. Als je dat durft tenminste.
Meestal weet je ook wie pestkop is.

http://www.cyberpesten-info.webklik.nl Op deze website van studente Kristina Kok staat allerlei informatie over wat cyberpesten is, hoe je cyberpesten kunt helpen voorkomen en welke invloed het heeft!

www.posicom.nl : deze site is bedoeld voor volwassen, zoals ouders van gepeste kinderen. Het is de website van een anti-pest bureau, dat gespecialiseerd is in het aanpakken van pesten.

www.pestweb.nl
Pestweb is een uitgebreide site met informatie, advies en tips over pesten voor kinderen, jongeren, ouders en leerkrachten. Je kunt online advies krijgen over pestproblemen.

http://wikideviking.wikispaces.com/ Wiki over cyberpesten met  informatie verzameld door studenten

www.blixum.nl
Jongerensite van de provincie Zuid-Holland met informatie over allerlei onderwerpen, waaronder pesten en geweld op school.
 

www.goetfoud.nl
Goed gemaakte site voor jongeren die last hebben van geweld, of hun agressie kwijt willen. Informatie, links, tips, persoonlijke verhalen en spelletjes met een opvallende vormgeving.

www.striktgeheim.net
Op de strikt geheim site van de schrijfster Beatrijs Nolet kun je een aantal dingen doen:Gluren ...hier zie je wat anderen voor dagboekfragmenten hebben achtergelaten over verschillende onderwerpen, zoals verliefdheid, ruzie en vriendschap, ouders, pesten en mishandeling. Schrijven....als je iets kwijt wilt of als je iets over je dagelijkse belevenissen wilt vertellen. Je verhaal wordt binnen één of twee dagen in het gluurgedeelte geplaatst. Je mag je verhaal anoniem vertellen of in een verhaal vorm toesturen. Ook kun je reacties op een verhaal of dagboekfragment geven.

www.netdokter.nl
Informatiesite voor jongeren over vele problemen, waaronder pesten. Om bij dit onderwerp te komen druk je op het kopje kopzorgen waar je links, tips en informatie kunt vinden over dit onderwerp. 

www.stoppesten.tk
Een site voor iedereen die te maken heeft met pesten. Jongeren die gepest worden, ouders, docenten en pesters! Op de site staat veel informatie, maar degene die de pagina beheert ontvangt ook graag informatie. Er zijn tips, verhalen en links te vinden voor jong en oud. Via deze site kun je een informatiepakket downloaden voor je spreekbeurt over pesten.

http://www.stopdigitaalpesten.nl
De digitale wereld kent geen grenzen. Op internet gedragen onschuldige kinderen zich soms als monsters. Een klasgenoot uitschelden, tijdens het chatten vrienden tegen elkaar opzetten, iemand doodwensen in een sms'je of elkaars computers infecteren met een virus zijn vandaag de dag onder kinderen heel gewone praktijken. We noemen dat digitaal pesten. En net als gewoon pesten heeft digitaal pesten in veel situaties ernstige gevolgen.
Ouders en leerkrachten hebben dit vaak niet in de gaten en weten niet hoe ze grenzen moeten stellen. Op deze site vindt u de adressen waar u meer informatie kunt krijgen om dit wél te kunnen. Hoe kunt u met uw kind meekijken op internet? Wat moet u doen als uw kind digitaal wordt gepest? Wat als uw kind te ver is gegaan? 

www.digischool.nl
Een site voor leerlingen waar je terecht kunt met al je vragen over school. Je kunt via deze site e-mailen met een counselor (dat is iemand die advies geeft bij problemen). Je kunt hem jouw vragen over pesten voorleggen. 

www.kinderconsument.nl
Op deze site vind je informatie over cyberpesten. Klik eerst op kinderen en daarna op tips. De tips zijn ook bruikbaar voor jongeren.

www.laks.nl
Het LAKS (Landelijk Aktie Komitee Scholieren) is een organisatie van, voor en door scholieren. Als je zaken op jouw school wilt veranderen bijvoorbeeld het pesten wilt verminderen- kun je hier uitzoeken hoe je jouw invloed kunt laten gelden. Voor actieve en betrokken leerlingen!

www.kanjertraining.nl
Training voor gepeste leerlingen om weerbaarder te worden. 

www.pesten.net verstrekt sinds 1998 informatie over pesten op school en het werk. Inmiddels is de site uitgegroeid tot één van de drukst bezochte op het gebied van pesten. Sinds 2002 is pesten.net gelieerd met de stichting Europees Expertisecentrum voor Veiligheid van pestdeskundige en psycholoog drs. Bob van der Meer.

www.pestforum.nl is het grootste Nederlandstalige forum tegen pesten. Naast het aanbod van informatie is er ook de mogelijkheid voor bezoekers hun verhaal te vertellen of de weg te vragen naar hulpinstanties.

http://mijnkindonline.web-log.nl/categorie/44408
Een weblog met de meest recente informatie over internet en kinderen en digitaal pesten.

http://www.digibewust.nl/ (vroeger ook : http://www.surfopsafe.nl/)
Om mensen beter te informeren over de risico’s bij het gebruik van digitale middelen hebben het ministerie van Economische Zaken, ECP.NL, Microsoft, KPN, Waarschuwingsdienst, De consumentenbond, UPC, Kennisnet, TPG Post, VNO-NCW en ANWB het initiatief genomen voor een landelijke publiekscampagne. Daarom hebben de betrokken partijen vandaag een intentieverklaring ondertekend. Gezamenlijk willen zij het digibewust zijn in Nederland bevorderen. De eerste activiteiten van de campagne zijn de DigiRaad en de DigiQuest. Met een aparte bijlage rond cyberpesten.

http://www.virushelp.nl
Op deze site vind je tips omtrent virusbestrijding maar ook info bij het opzoeken van gegevens van computers die je pesten.

http://www.internetsoa.nl
Verliefd zijn. Flirten. En zelfs seks hebben. Het gebeurt allemaal op internet. Dat is leuk en spannend, maar er zitten ook risico's aan. Net als in het echte leven heb je kans op een seksueel overdraagbare aandoening, een internetSOA. Want van internetseks kun je goed ziek zijn…

 

http://www.weetwatjetypt.nl

Een leuke speelse website gemaakt vanuit een studentenproject rond cyberpesten met tips voor jongeren, ouders en leerkrachten.

 

http://nomoblisscity-be.ning.com
Mobbing op de Werkvloer heeft begin van dit jaar de community Nomoblisscity - België gelanceerd. Deze community wil mensen bij elkaar brengen die ervaringen hebben (gehad)met mobbing op het werk. Ook professionals die werkzaam zijn in dit werkveld zijn van harte welkom. Het motto van de community is: samen sterk tegen mobbing.
 

http://www.klascement.net/bijdragen/C/?order_by=dGl0bGU%3D&order=DESC

Informatie over cyberpesten en relatie met onderwijs op de interessante website www.klassement.net Let op je moet eerst inschrijven met je leerkrachtenstamnummer.

 

http://www.pestenophetwerk.net/
Deze website geeft inzicht in pesten en stress op het werk en geeft tips voor acties

Filmpjes over cyberpesten & veilig internet

Hoe gaat het eigenlijk met onze tieners? VPRO pakte uit met een mooi beeld. Lopen wij nu achter of lopen zij nu voor? Is dit enkel een generatie of digitale kloof of is er meer aan de hand? Hoe pesten jongeren elkaar via digitale weg. Zoveel herkenbaar en toch zo weinig gekend. En, zoals het de Nederlanders past: alle materiaal wordt uitgebreid opnieuw aangeboden via hun site. Kijken dus, verplicht voor iedereen die met jonge mensen de digitale snelweg op stapt (en wie is dat niet?). Want, ze hebben wel iets, die jeugd. Maar doen we er ook iets mee?  http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2007-2008/de-avonturen-van-harry-holland/ik-en-het-web.html

Filmpjes bij Planet op www.planet.nl over het hoe/wat/waarom van profielsites

Bij Ons Thuis over Kinderpornospam

Een uitzending van Zembla over de jungle van de tiener-sex (mei 2005)

Over sex in videoclips 

Over pesten op Internet 12 procent van de kinderen tussen de 11 en 15 jaar wordt online gepest en lijdt daar flink onder. Dat blijkt uit een onderzoek dat Planet.nl heeft laten verrichten naar pesten via internet. Een derde van de tieners pest liever online dan live, omdat het zo lekker anoniem is. Die anonimiteit zorgt er ook voor dat de pesterijen veel grover zijn dan in het normale leven. Ouders en leerkrachten hebben vaak geen idee van wat er onder hun neus gebeurt. En dat is soms niet mis. In de uitzending zit een meisje dat zo erg bedreigd werd via MSN en internet dat ze niet meer naar school durfde.

Over pubers online. Veel middelbare scholieren zitten in hun vrije tijd lekker rustig achter hun computer. Te chatten met lotgenoten, denken hun ouders. Maar die uitwisseling van gedachten is niet altijd even onschuldig. Op populaire websites als CU2 stellen heel wat meisjes en jongens zich vergaand voor, met zelfgenomen pikante foto's en intieme details over hun leven. Op sommige websites kunnen bezoekers de jeugdige uithangborden cijfers geven voor hoe lekker ze wel niet zijn.
Meisjes van 15 jaar in stringetjes, diepe decolletés, uitdagende poses en jongens van 15 die een foto van hun eigen erectie op hun profiel hebben geplaatst. We praten met Bamber Delver, directeur Stichting De Kinderconsument en auteur van 'Slim en safe internetten' over welke gevolgen dit kan hebben, waarom we ons hier druk over moeten maken. En natuurlijk over wat ouders kunnen doen om er greep op te krijgen.

Pesten zo slecht nog niet?  Gepest kind is vaak juist het beste af kopte de Telegraaf vorige week. Gepeste kinderen ontwikkelen namelijk vaak strategieën om zichzelf op te waarderen in de ogen van anderen: in een goed blaadje komen bij de leerkracht, goede cijfers halen, of een hechte vriendschap aanknopen met één bepaald persoon. Dit is een van de uitkomsten van een langlopend onderzoek onder jongeren van 7 tot 24 jaar dat door de Rijksuniversiteit Groningen en het Academisch Ziekenhuis van Groningen wordt uitgevoerd. Aan tafel bij Bij Ons Thuis komt pestdeskundige Bob van der Meer uitleggen dat er aan het Groningse onderzoek ook heel andere conclusies kunnen worden verbonden.

Het nieuwe pesten!In de ergste gevallen heeft het al tot zelfverminking en zelfmoord geleid: elektronisch pesten. Lekker anoniem via SMS, chat of e-mail. Kinderen van nu maken gebruik van de nieuwste technologieën om een klasgenootje te pesten. En dat gaat er heftig aan toe. Het briefje op de rug met 'Ik ben gek' is uit. Ook een ouderwets potje schelden op het schoolplein kan niet meer. Een op de vijf kinderen wordt gepest via de computer. Ouders hebben vaak geen idee welke drama's zich onder hun dak afspelen. Ze kennen het medium niet goed genoeg en het jargon dat tijdens chatten gebruikt wordt, lijkt volstrekte abacadabra. Zo kan het gebeuren dat kinderen soms maanden achtereen het leven wordt zuur gemaakt.

Schelden doet wel pijn 'Vuile kankerhoer! 'Ach, joh, teringhond, hou toch je bek!'
Een wat uit de hand gelopen woordenwisseling ergens in een achterstandswijk van Rotterdam? Nee hoor, dit is heel normaal taalgebruik op onze basisscholen. Uit onderzoek van Bureau HALT blijkt dat maar liefst 97% van de leerlingen uit groep 7 en 8 grove woorden gebruikt. Ouders en leerkrachten, maar ook leerlingen zelf vinden dat er iets moet gebeuren om het grove taalgebruik te veranderen. Bureau HALT luidt de noodklok: als we nu niet ingrijpen, verloedert de samenleving!

Leren omgaan met elkaar Door alle aandacht in de media kunnen we bijna spreken van 'het komische duo Normen en Waarden'. Maar komisch is het gebrek daaraan allerminst. We werden recentelijk weer opgeschrikt door de dood van de 22-jarige René Steegmans, die twee jongens aansprak op hun asociale gedrag. Waardoor de discussie weer oplaaide. Trouw onderzocht de vraag wie de taak heeft om kinderen fatsoen en beleefdheid bij te brengen en die te ontwikkelen. Het blijkt dat het merendeel van de ondervraagden vindt dat overheid en onderwijs daarvoor hoofdverantwoordelijk zijn. Maar zijn normen en waarden wel iets om in een lespakketje te stoppen, of hoort het bij de opvoeding die je van thuis meekrijgt? Daar gaan we het over hebben, deze week in Bij Ons Thuis. Presentator Jeroen Kramer praat met ouders en deskundigen. Orthopedagoog Luc Stevens vindt dat de opvoeding daar moet plaatsvinden waar hij thuishoort: bij de ouders.

Hoe jonge websurfers beschermen op het internet. Bekijk hier het filmpje van Telenet

De nieuwe tv spot van Kids Tegen Geweld te zien met de muziek van STOP! http://www.stop-pesten.nl/

De Gezinsbond en Child Focus hebben samen een website ontwikkeld rond veilig internet voor kinderen. Op de website, die op donderdag 29/06/2007 werd voorgesteld, staat alle mogelijke technische informatie, maar ook opvoedingsadvies en weetjes voor ouders. Volgens beide organisaties praten ouders te weinig met hun kinderen over het internet. Vaak omdat ze niet voldoende vertrouwd zijn met het onderwerp. Er is nood aan correcte en doelgerichte informatie, luidt het. Op de site worden uitleg en opvoedingstips gegeven over zaken als mailen, chatten, surfen of weblogs  http://www.gezinsbond.be/veiligonline/

Rond seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik op internet

Website met meer informatie over seksuologische problemen en hulpverleners http://www.seksuologischehulpverlening.info