Leraren herkennen pesten niet, ook niet na training

Leerkrachten blijken, zelfs als ze er trainingen in hebben gehad, slecht in het herkennen van pesten. Ze kunnen zelfs niet goed uitleggen wat het inhoudt. Zorgwekkend, vindt socioloog Beau Oldenburg.
Leraren weten niet goed wat pesten is. Zelfs als zij allerlei trainingen hebben gehad over pestgedrag, hoe het te herkennen en wat ze eraan kunnen doen, weten leerkrachten niet goed uit te leggen wat pesten is. Juist in de klassen van leraren die zeggen dat ze pesten makkelijk kunnen oplossen, blijkt veel gepest te worden.

Dit blijkt uit onderzoek van socioloog Beau Oldenburg, waarop zij onlangs promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Oldenburg analyseerde bestaande data uit een langlopende studie naar pesten onder leerlingen en leraren op Nederlandse basisscholen. Ze legde de gegevens van leraren en kinderen naast elkaar.

Een deel van de scholen waarvan de data komen, doet al een tijd mee aan een antipestproject, het Finse Kiva. 'Van die leerkrachten zou je verwachten dat ze in elk geval enigszins kunnen zeggen wat pesten inhoudt, maar dat valt behoorlijk tegen', zegt de onderzoekster. Oldenburg vulde de data (ruim 1.300 kinderen en zo'n 130 leraren vulden vragenlijsten in) aan met diepte-interviews met 22 leraren en ingevulde vragenlijsten van kinderen uit hun klassen.

Geen van de leraren kwam in de buurt van de definitie die onderzoekers hanteren: pesten is structureel, het is negatief en er is sprake van een machtsverschil tussen pester en gepeste (dat kan zowel fysiek als sociaal zijn). Oldenburg schrok hiervan. 'Mijn onderzoek is te klein om representatief te noemen, maar ik vind de signalen zorgwekkend.'

Omdat ook leerlingen onderling hele tegengestelde waarnemingen hebben, concludeert Oldenburg dat pesten 'zeer subjectief' is. Uit het onderzoek van Oldenburg blijkt bovendien dat kinderen in klassen van leraren die vroeger zelf hebben gepest vaker melding maken van pesten. 'Ik vermoed dat iemand die zelf gepest is anders naar een groepsdynamiek kijkt, meer oog voor pesten heeft dan iemand die zelf heeft gepest. Maar ik houd een grote slag om de arm, hier ga ik eerst verder onderzoek naar doen.'

Bronnen (en verder lezen)

Ianthe Sahadat http://www.volkskrant.nl/wetenschap/socioloog-leraren-herkennen-pesten-slecht-ook-na-training-en-dat-is-zorgwekkend~a4452825/