Cyberpesten en justitie/politie

Over de justitiële aspecten over cyberpesten gaan we dieper in bij het onderdeel stalken. Ten aanzien van minderjarigen wordt er immers amper opgetreden. Bij het (cyber)stalken van en door volwassenen bestaat een duidelijkere reglementering. Soms zijn er lokale initiatieven. We melden hier eentje.

"Pesters uit scholen in de regio Wetteren kunnen voortaan op het matje geroepen worden bij de lokale politie. Dat was al zo voor spijbelaars. Dat de regel nu ook voor pesters geldt, is een primeur voor Belgische scholen. Bedoeling is dat gepeste kinderen al dan niet via een vertrouwensleerkracht contact met de politie kunnen opnemen. Die gaat vervolgens achter de pester aan. Verwacht wordt dat de interventie van de politie op heel wat tieners behoorlijk indruk zal maken. De politie zal in eerste instantie proberen om de jonge pester de gevolgen van zijn gedrag te doen inzien. Lukt dat niet, dan kan er een proces-verbaal opgesteld worden en doorgestuurd worden naar de jeugdrechtbank. Het initiatief in Wetteren gaat uit van de politie. (Bron : HLN, 01/09/2006)"

Vlaanderen

Sinds enige tijd zijn er in Vlaanderen meldpunten om misbruik en cyberpesten via digitale weg aan te klagen. Je kunt daarvoor terecht op volgende links.

http://www.cyberhate.be/

Bij dit meldpunt kun je terecht voor het melden van racistische of andere haatberichten op internet.

http://www.ecops.be/  

 

Internetgebruikers kunnen alle inbreuken die ze op het internet vaststellen, melden bij de federale politie via de website, www.ecops.be. De website brengt surfers in contact met de Computer Crime Unit (FCCU), de cel van de federale politie die bevoegd is voor de strijd tegen de internetcriminaliteit. Internetgebruikers kunnen er heel uiteenlopende inbreuken melden, zoals seksueel misbruik van kinderen op het internet, illegale reclame, internetfraude, racisme, stalking...Wie een inbreuk meldt, kan dat volledig anoniem doen. Het blijft evenwel bij een melding; via de website kan geen klacht worden ingediend. Indien nodig maakt de politie de melding over aan het Belgische gerecht, als de dader uit België komt, of aan een buitenlandse politiedienst via Interpol, als het gaat om een buitenlandse dader. 

In principe zou je bij www.ecops.be ook cyberpesten moeten kunnen melden, maar het werkt helaas niet. De dienst is onderbemand en houdt zich enkel bezig met internetcriminaliteit, financiële fraude en pedofilie. Op een klacht inzake cyberpesten gaan ze niet in. En als je klacht via internet neerlegt wordt er pas maanden later gereageerd. Jammer natuurlijk dat er in Vlaanderen geen deugdelijke dienst van deze aard bestaat. In Nederland bestaat dit wel, zie hieronder.

Als je m.a.w. een klacht wil indienen inzake cyberpesten stap je naar de lokale politie. Let op : zij moeten altijd verplicht acte nemen van de klacht. Of ze er dan later nog iets mee doen, is een andere vraag.  Een persoonlijk voorbeeld uit eigen kenniskring waar iemand 's nachts zijn neus door een persoon werd gebroken door een kopstoot werd door de lokale politie van Hasselt gewoon geseponeerd. Het is zelfs niet bekend of er ooit een onderzoek gepleegd werd, want er is nooit gevolg gegeven. Het feit dat de klacht geseponeerd werd, werd enkel bekomen via de verzekeringsmaatschappij. Van de lokale politie van Hazodi hoorde men nooit iets. Het ging nochtans om een dader die door het slachtoffer bekend was en ook zo werd doorgegeven. Maar blijkbaar is dit voor lokale politiediensten zoals in Hasselt niet belangrijk genoeg. Of je dus met een cyberpestverhaal geholpen wordt is maar de vraag. Wellicht hangt het af van de goodwill van de lokale politieagenten of ze er ernstig werk van maken of niet. Het hangt er ook van af in welke mate er een misdrijf wordt gepleegd. Bij gevallen van kindermisbruik, pedofilie of het plaatsen van naaktfoto's van minderjarigen op het internet grijpt men altijd onmiddellijk in. Wanneer iemand op het internet gepest wordt, is naar de politie stappen een mogelijke optie, maar of het veel uithaalt, is vaak de vraag. Maar niets doen, is ook geen oplossing. Soms is het feit dat agenten op school of in de vereniging verschijnen voldoende om het cybepesten te stoppen. Maar het kan ook een reden zijn om nog erger te gaan cyberpesten. Best dus om het cyberpestgebeuren zoveel mogelijk te negeren, tenzij dat je privacy of persoonlijke integriteit wordt beschadigd zoals compromitterende foto's, enz.

Voor Nederland

In Nederland is er een veel beter systeem uitgewerkt, door de overheid ondersteund. Voor zover er negatieve ervaringen zouden zijn, lijken deze meldpunten voor Nederland alvast zeer goed te werken en wordt al het mogelijke gedaan om het cyberpesten ook via politionele en juridische weg te stoppen.

www.meldknop.nl/
www.nlip.nl
www.meldpunt.org
www.meldpunt.nl

Meldpunt site