Belgische en Nederlandse kinderen online zijn roekeloos en meedogenloos

Een Europees onderzoek van veiligheidsspecialist Kaspersky Lab naar het cybergedrag van kinderen levert vooral voor de Belgische jeugd verontrustende resultaten op. Meer dan in andere landen staan onze kinderen bloot aan ongeschikte content, laten ze zich verleiden tot gemene posts over leeftijdsgenoten en zijn ze ervan overtuigd dat ze hun online leven geheim kunnen houden voor hun ouders.

Kinderen in België en Nederland weten uitstekend de weg online en worden nauwelijks gehinderd door regels of veiligheidsmaatregelen. Bovendien zijn ze op internet meedogenlozer naar andere kinderen, hoewel ze zich wel meer zorgen maken over de consequenties van hun cyberactiviteiten in de toekomst. Het zijn maar een paar van de conclusies uit het onderzoek van Kaspersky Lab onder kinderen tussen de tien en vijftien jaar.

Kinderen weten uitstekend de weg online en worden nauwelijks gehinderd door regels of veiligheidsmaatregelen. Ze staan ook meer dan andere Europese kinderen bloot aan content die niet voor hen geschikt is. Bovendien zijn ze op internet meedogenlozer naar andere kinderen, hoewel ze zich dan weer wel meer zorgen maken over de consequenties van hun cyberactiviteiten in de toekomst. Ze voelen zich ook opvallend minder veilig online.

Schrikbarend eenvoudig
Belgische en Nederlandse kinderen scoren – in negatieve zin welteverstaan – opvallend vaak boven het Europese gemiddelde. Zo zegt 80 procent wel eens iets gemeens over een ander kind te posten omdat hij of zij iets onaardigs gezegd heeft, tegenover een Europees gemiddelde van 31 procent. Verder komt maar liefst 32 procent van onze kinderen in aanraking met pornografisch materiaal, na Nederland het hoogste percentage in Europa. Nog opvallend is dat de Belgische jeugd gemiddeld tweemaal zo vaak gebruik maakt van de smartphone van hun ouders. Ook dat vergroot de kans dat ze dingen ontdekken die niet voor kinderogen bestemd zijn. Ander opmerkelijk cijfermateriaal:

• Bijna alle Belgische kinderen (96 procent) zeggen zich zorgen te maken over hun veiligheid online. Dat is bijna twee keer zoveel als elders in Europa.
• 43 procent is bezorgd over de gevolgen van hun posts wanneer ze later gaan solliciteren. Het Europees gemiddelde is 16 procent.
• 40 procent van onze kinderen zegt dat er thuis geen regels voor internetgebruik zijn, wat in schril contrast staat met het Europese cijfer (19 procent).
• 82 procent denkt zijn digitale leven geheim te kunnen houden voor de ouders. Nergens in Europa ligt dat percentage hoger. Belgische kinderen hebben er ook tweemaal zoveel vertrouwen in dat ze bijvoorbeeld in staat zijn om hun IP-adres te verbergen of een vingerafdrukbeveiliging op een smartphone te omzeilen.

Enkele opvallende cijfers vanuit Nederland:

  • 75% van de kinderen zegt iets gemeens over een ander kind te posten als dit iets heeft gedaan wat hij niet leuk vindt, het Europese gemiddelde is 31%. Bijna alle kinderen (97%) zeggen zich zorgen te maken over hun online wereld. Dat is bijna twee keer zoveel als elders in Europa. 43% is ook bezorgd over de gevolgen van wat ze posten als ze later gaan solliciteren, tegen het Europese gemiddelde van 16%.
  • 33% van de kinderen komt in aanraking met pornografisch materiaal, dat is het hoogste percentage in Europa. Doordat ze tweemaal zo vaak gebruikmaken van de smartphone van hun ouders is de kans ook veel groter dat ze iets ontdekken wat niet voor hen is bedoeld.
  • Ruim 40% van de kinderen zegt dat er thuis geen regels voor internetgebruik zijn, wat in schril contrast staat tot het Europese gemiddelde van 19%.
  • 76% denkt zijn digitale leven geheim te kunnen houden voor zijn ouders en daarmee steken ze, samen met andere kinderen in de Benelu>>

Bronnen en lees verder

Michel van der Ven http://blogs.tijd.be/tzine/2016/11/belgische-kinderen-online-zijn-roekeloos-en-meedogenloos.html?utm_source=SIM&utm_medium=email&utm_campaign=TZINE&utm_content=&utm_term=

http://www.dutchcowboys.nl/nieuws/de-dc-daily-van-18-november-2016

https://www.nieuwskop.nl/